ศัลยกรรมจมูก ทำนม หมอนพรัตน์

วันนี้ผมมามอบทุน?ในกองทุน”นพ.นพรัตน์ รัตนวราห” เพื่อนิสิตแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีละ6ทุน?‍?เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาและได้ให้ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วครับ?อบอุ่น ตื้นตัน อิ่มใจ??ทุกครั้งทีกลับมา#พิธีไหว้ครูคณะแพทย์มศว.2017?อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยครับสาธ